KASACJA

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o złomowaniu pojazdu

Podstawy prawne

*Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego
*Ustawa o Odpadach z 24 listopada 2017 roku
*Ustawa o recyklingu pojazdów Dz.U.2020 poz.875
*Prawo o Ruchu Drogowym z 31 marca 2020 roku
*Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko
*Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu unieważnienia dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji.
*Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
*Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Procedura wyzłomowania pojazdu.

  • Właściciel przyprowadza pojazd do stacji demontażu (po wcześniejszym ustaleniu oferujemy bezpłatne odebranie pojazdu własnym transportem 502 509 425)
  • Pojazd może być również niekompletny wystawiane jest wówczas zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego
  • Jeżeli właściciel nie może osobiście wyzłomować pojazdu, osoba dokonująca tych czynności w jego imieniu, powinna posiadać pisemne upoważnienie właściciela
  • Dokumenty niezbędne do wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu to: dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile była wydana), dowód osobista właściciela lub osoby upoważnionej
  • Jeżeli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję w skutek wypadku, niezbędne będzie odpowiednie pokwitowanie wystawione przez Policję na tę okoliczność lub ksero dowodu rejestracyjnego wydane przez odpowiedni Wydz. Komunikacji
  • Po otrzymaniu zaświadczenia o demontażu pojazdu właściciel udaje się z w/w zaświadczeniem, tablicami rejestracyjnymi i dowodem rejestracyjnym (oraz kartą pojazdu, jeżeli była wydana) unieważnionymi przez stację demontażu do Wydz. Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu z CEPIKU

Za usługę kasacji pojazdu i za wystawienie zaświadczenia o demontażu pojazdu nie pobieramy żadnych opłat.

W przypadku pojazdów, które stanowią istotną wartość (młodsze pojazdy powypadkowe, ale nie tylko) w postaci części do dalszego użytku proponujemy ustaloną wcześniej z właścicielem zapłatę.

Pliki do pobrania

Zaświadczenie o demontażu pojazdu

zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego

upoważnienie właściciela

jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.